Årsbiljett anställd-nya villkor!

Publicerad den 21-03-15

365-dagarsbiljett anställd

Vårt nya biljettsystem bygger på ny teknik och struktur som påverkar alla delar inom vår verksamhet. När det kommer till årsbiljetter för anställda så har det skett en del förändringar både för dig som är ansvarig för ditt företags beställningar men även för den anställde.

Förändringar för beställningsansvarig

Beställningen av årsbiljetter för anställda görs precis som tidigare men det finns en del förändringar i beställningsflödet:

  • man kan enbart välja att beställa en biljett från den 1:e nästkommande månad. Det kommer inte längre vara möjligt att välja innevarande månad.
  • det kommer inte registreras några årsbiljetter i Företagsportalen som tidigare utan här gör man nu enbart beställningarna.

Förändringar för den anställde

För den anställde så gäller nya avtalsvillkor som innebär en del förändringar i hanteringen av årsbiljetterna och de är följande:

  • den anställde ansvarar själv för att registrera sin årsbiljett på vår e-handel för privatpersoner, Mitt konto, för att ta del av tappa-bort-garantin. Där kan den anställde även välja att flytta sin biljett till sin registrerade reseapp. Vid en eventuell förlust av resekort eller mobiltelefon så ligger ansvaret på den anställde att själv flytta sin biljett till en annan bärare.
  • den anställde måste själv aktivera sin årsbiljett innan användning. Om biljetten används inom Växjö stad aktiveras den genom att man blippar resekortet i läsaren ombord på bussen. Reser man i regiontrafiken eller med tåg måste man aktivera biljetten innan man kliver ombord antigen via Mitt konto, hos våra återförsäljare eller på vårt Kundcenter. När situationen tillåter kommer även bussförarna i regiontrafiken kunna hjälpa den anställde att aktivera sin årsbiljett.

Ni som erbjuder era anställda vår förmånliga årsbiljett via nettolöneavdrag har fått nya avtalsblanketter utskickade per mejl och det är viktigt att ni informerar era anställda om dessa förändringar.

Har ni fler frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på foretag@lanstrafikenkron.se eller 0470-58 32 80.