Allmänna villkor Företagsportalen

Dessa allmänna villkor gäller för Länstrafiken Kronobergs Företagsportal

Säkerhet kring personuppgifter

Vid registrering av företag på Företagsportalen görs alltid sedvanlig kreditprövning. Endast svenska företag med organisationsnummer och svensk leveransadress kan bli kund och köpa biljetter.

Länstrafiken Kronoberg är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som ni lämnar i samband med registrering av företag och beställning av biljetter.

De uppgifter som ni lämnar används för att kunna bekräfta er beställning och genomföra försäljningen av Länstrafiken Kronobergs biljetter via denna webbplats. Vi tar ansvar för alla personuppgifter, som till exempel namn och adress, som ni lämnar till oss.

Länstrafiken Kronoberg upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Ni har rätt att få information om behandlingen av era personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om ni har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan ni kontakta Länstrafiken Kronoberg på nedan angiven adress eller telefonnummer. Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen besök http://www.lanstrafikenkron.se/integritetspolicy.

Kontaktinformation
Länstrafiken
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Tel: 0470-58 32 80
E-post: foretag@lanstrafikenkron.se
Org.nr:232100-0065

Beställning företagsresor och periodbiljetter

Era företagsresor kopplas efter beställningen till ert företagskonto på Företagsportalen. På så sett har ni överblick över resandet samt kan spärra era kort/app resor om ni skulle bli av med det/dom eller om ni vill avsluta tjänsten för någon av era anställda. Periodbiljett som köps till anställd registreras inte på ert företagskonto. Be den anställde att registrera deras periodbiljett på Mitt konto för privatkund.

Ett bekräftelsemejl på er beställning skickas till registrerad e-postadress.

Ert/era beställda företagsresor och/eller periodbiljetter levereras senast fem (5) arbetsdagar efter er beställning till det mobilnummer/adress ni har angett i Företagsportalen alternativt den leveransadress ni uppger vid beställningen.

Företagsresor betalas inte direkt utan ni betalar i efterskott för de resor ni gör med företagsresor oavsett om det är digitalt, via appen eller på ett resekort. En samlingsfaktura skickas en gång i månaden. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Moms för persontransporter uppgår till 6 procent. Länstrafiken fakturerar månadsvis, med brytdatum den siste varje månad.

Fakturering av periodbiljett sker med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Moms för persontransporter uppgår till 6 procent. Vid utebliven betalning spärras biljetten omedelbart. Företaget har då betalningsansvar för den tiden då biljetten används.

Vid registrering av företag i Företagsportalen görs alltid sedvanlig kreditprövning.

Förlustgaranti

Om ett resekort eller mobiltelefon förloras skall företaget spärra tjänsten företagsresor och kopplingen till det specifika resekortet/appen inne i Företagsportalen. Ansvarig administratör ansvarar för att registrera app-användaren på nytt när denne har fått en ny mobiltelefon. Användaren får då en ny engångskod till angivet mobilnummer. När ett resekort spärras så ersätts det med ett nytt inom fem arbetsdagar.

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter, varför köp av biljetter i Länstrafiken Kronobergs biljettsortiment inte medför någon ångerrätt. Däremot gäller Länstrafikens regler för återköp, som du hittar på vår webbplats.

Missbruk

Länstrafiken Kronoberg kan komma att blockera person eller företag från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Länstrafiken Kronoberg avsäger sig allt ansvar från missbruk av erhållen företagskredit.

Resevillkor

Vid resor med Länstrafiken Kronoberg omfattas ni av våra allmänna resevillkor: http://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag.

Bli företagskund

Vill du veta mer?

Kontakta oss på foretag@lanstrafikenkron.se eller 0470-58 32 80

Aktuellt

En uppdaterad Företagsportal!

Varmt välkommen till en uppdaterad version av Företagsportalen! I samband med att vi lanserat vårt nya biljettsystem så har vi uppdaterat Företagsportalen och våra företagsprodukter so...Läs mer

Årsbiljett anställd-nya villkor!

365-dagarsbiljett anställd Vårt nya biljettsystem bygger på ny teknik och struktur som påverkar alla delar inom vår verksamhet. När det kommer till årsbiljetter för anställda så har det skett ...Läs mer

Tjänsteresor med reseappen!

Tjänsteresor med reseappen Tjänsteresor med reseappen är ett alternativ för företag som vill ha ett enkelt, smidigt och digitalt sätt att göra sina tjänsteresor med. Ni får dessutom 10 % rabat...Läs mer

Företagsportalen

Företagsportalen - så funkar det!
Tjänsteresor med reseappen
365-dagarsbiljett anställd
Tappa-bort-garanti
Sekretess och säkerhet