Vi värnar om din integritet!

Länstrafiken Kronoberg arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur personlig information behandlas.

Länstrafiken Kronoberg, PG Vejdes väg 15, 351 96 Växjö, organisationsnummer 222 000-0372, är ansvarig för uppgifter som via eller inom ramen för tjänsten Företagsportalen inhämtas från er som kund hos Länstrafiken Kronoberg. Den information som frivilligt har lämnats till Länstrafiken Kronoberg kommer att behandlas konfidentiellt och enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), "PUL".

Inom ramen för Företagsportalen kan Länstrafiken Kronoberg erbjuda en stor mängd tjänster. En förutsättning för detta är att man skapat ett användarkonto och fyllt i nödvändiga uppgifter.

Exempel på tjänster som skulle kunna erbjudas en registrerad användare är t.ex. personliga tidtabeller, relevant information, personliga erbjudanden och relevant marknadsföring.

Uppgifterna kommer bland annat att användas på följande sätt;

1) Vi sparar informationen och behandlar den för att kunna tillhandahålla individ-anpassade, uppdaterade och relevanta tjänster/produkter till registrerade användare.

2) Informationen kan användas för att effektivisera och generellt förbättra kollektivtrafiken.

3) Informationen kan användas för att identifiera och analysera resvanor hos olika grupper av resenärer samt i övrigt utreda och analysera hur dessa grupper använder våra produkter och tjänster.

4) Uppgifterna ger oss möjlighet att ge en identifierad kundgrupp anpassade erbjudanden, marknadsföring eller andra utskick, och även i övrigt ge god service och information.

5) Information kommer att användas till och med anledning av de marknadsanalyser och marknadsundersökningar som kommer att utföras inom hela eller utvalda delar av gruppen av registrerade användare. Deltagandet i dessa aktiviteter är givetvis frivilligt. Ett deltagande innebär att utvalda resenärer kontaktas via respektive personlig sida, genom brev, e-post, telefonkontakt eller dylikt, och därigenom erbjuds besvara ett antal frågor.

Information avseende adress och folkbokföringsort kommer att inhämtas automatiskt från folkbokföringsregistret efter resenärens angivande av personuppgifter, samt därefter löpande uppdateras i samband med t.ex. flytt eller namnbyte.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet "Företagsprofil" på Mina Sidor. Du äger rätt att utan kostnad en (1) gång per kalenderår efter egen skriftlig begäran få information om huruvida personuppgifter behandlas eller inte, samt för det fall att era uppgifter behandlas även erhålla skriftlig information om:

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,

c) ändamålen med behandlingen, och

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Din begäran skall vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och organisationsnummer.

Begäran sänds till Länstrafiken Kronoberg, PG Vejdes väg 15, 351 96 Växjö, märk kuvertet "Personuppgiftsombud". Information enligt ovan kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Länstrafiken Kronoberg.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller i övrigt inte har behandlats i enlighet med PUL eller föreskrifter utfärdade med stöd av PUL, har du rätt att begära rättelse, blockering eller radering. Begäran om att du inte önskar mottaga utskick i marknadsföringssyfte från Länstrafiken Kronoberg kan du enklast göra via ditt användarkonto. Begäran om att Du önskar helt avregistreras från Företagsportalen kan göras skriftligen till adress enligt stycket ovan, med angivande av namn, adress och orgnaisationsnummer, eller genom besök på vårt Kundcenter.

Bli företagskund

Vill du veta mer?

Kontakta oss på foretag@lanstrafikenkron.se eller 0470-58 32 80

Aktuellt

En uppdaterad Företagsportal!

Varmt välkommen till en uppdaterad version av Företagsportalen! I samband med att vi lanserat vårt nya biljettsystem så har vi uppdaterat Företagsportalen och våra företagsprodukter so...Läs mer

Årsbiljett anställd-nya villkor!

365-dagarsbiljett anställd Vårt nya biljettsystem bygger på ny teknik och struktur som påverkar alla delar inom vår verksamhet. När det kommer till årsbiljetter för anställda så har det skett ...Läs mer

Tjänsteresor med reseappen!

Tjänsteresor med reseappen Tjänsteresor med reseappen är ett alternativ för företag som vill ha ett enkelt, smidigt och digitalt sätt att göra sina tjänsteresor med. Ni får dessutom 10 % rabat...Läs mer

Företagsportalen

Företagsportalen - så funkar det!
Tjänsteresor med reseappen
365-dagarsbiljett anställd
Tappa-bort-garanti
Köpvillkor - Företagsportalen